Sponsormidler 2023

Utdeling av sponsormidler 2023

For tredje året på rad har vi i år også delt ut sponsormidler til ulike lag, foreninger, organisasjoner og andre gode tiltak i våre lokalsamfunn. Vi har ett overordnet mål om å gi midler til de som bidrar til å fremme aktivitet blant barn og unge, hjelper de som trenger det og jobber med å bidra til en ren natur.
I 2023 deler vi ut ca. 150 000,- kr til ulike formål, hvor 100 000,- av disse er en del av en pott hvor lag og foreninger kan søke om å få ett lite bidrag.

I år hadde vi rekordmange søkere (Over 100 søknader), noe som viser at det er mange som jobber med barn og unge, men også at det er stort behov for å få økonomisk hjelp til å kunne fortsette det fine arbeidet som allerede er satt i gang.  Noen søker midler for å kunne dekke medlemsavgifter/reisekostnader til barn, eller midler til å kunne oppgradere og kjøpe nytt utstyr, mens andre søker midler til å kunne delta på ulike turneringer/løp/samlinger.

Felles for de fleste søknadene er at alle brenner for å ordne til en arena hvor barn og unge kan delta på ulike aktiviteter uten at det skal gå på bekostning av økonomi for foreldrene og ikke minst skape en arena hvor  aktivitet, samhold, kameratskap og miljø er en av de viktigste bærebjelkene for å hindre utenforskap blant barn og unge.
Dette er noe vi veldig gjerne vil være med på å støtte opp om i de ulike kommunene i Troms og Finnmark og i den forbindelse har vår interne ledergruppe bestemt å fordele årets midler på 14 ulike lag og foreninger spredt i Troms og Finnmark

Vi håper at de som ikke mottok støtte i år søker igjen til neste år da vi prøver å spre vår støtte utover på ulike lag og foreninger for hvert år.

Disse mottar i 2023 støtte fra vårt Proff Rent fond:

Kvaløya Sportsklubb – Kr 12.000,-

Proff Rent har tildelt Kvaløya Sportsklubb midler fra vår sponsorpool til deres prosjekt for fotballskole over 2 dager og fotballfritidsordning en gang per uke i skoleukene hvor målgruppen er jenter fra 6-13 år. Med på bilde ser vi 2 av hovedpersonene for satsingen; Tomas Warvik (t.h.) og Jørgen Mauno Johansen (t.v.), sammen med spillere fra Jenter 2012 og 2016

Norsk narkotikapolitiforening – Kr. 5.000,-

Norsk Narkotikapolitiforening er en idéell organisasjon som drives på frivillig basis. Foreningen har flere lokallag der hovedaktiviteten er det forebyggende prosjektet Bry Deg- si nei til narkotika

Hovedmålet med ”Bry deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Dette gjør vi gjennom foredrag for å etablere en positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjøre voksenpersoner og rollemodeller som har kontakt med barn og unge, i tillegg til forebygging blant russ og i idretten

Nordlysbyen Svømme og Livredningsklubb – Kr. 5.000,-

Nordlysbyen Svømme og Livredningsklubb har som formål å skape trygghet, glede og ferdigheter i vann med opplæring i svømming og livredning, sportslig satsing og aktiviteter i vannmiljøer ute. Målgruppen er barn og unge i Alta. Klubben ble stiftet for snart 3 år siden og har nå over 400 deltager. Dette er med på å skape et miljø med trivsel og vennskapelige bånd fordi klubben er også en møteplass for barn og unge på tvers av skoler og bosteder.

Skjervøy IK Skigruppa – Kr. 5.000

Skigruppa startet et tiltak i fjor der de bestemte å gi alle barn et HELT gratis tilbud. De har kjøpt inn utstyrsbank med ski, staver og skisko til et solid sekssifret beløp. Alle barna får nå låne gratis skiutstyr. Barna tilbys gratis deltakelse og transport til treningssamlinger og skirenn. Sist, men ikke minst, så er det et stort fokus på det sosiale aspektet ved å gå på ski. Det tilbys også felles kveldsmat regelmessig i vintersesongen.

Aktiviteten har økt fra 5-6 stk på skirenn i 2020, til over 20 barn i vinter. Inkludert barmarkstreninger på høsten har over 50 barn vært på trening siste året. Barna har enorm progresjon og de opplever at de har stor glede av å gå på ski.

Norsk Forening for Brannskadde – Kr. 12.000,-

Brannskader forsvinner aldri, man må lære seg å leve med dem. Årlig registreres over 8000 barn og unge på sykehus/legevakt med brannskader. De fleste er under 4 år. Brannskader er ofte skammelig og mange skjuler dem. Derfor jobbes det med en camp gjennom å ha det gøy, leke og være sammen. De ser ofte at det er flere som tørr å kle av seg t-skjorta etter ei uke på camp. Det hjelper på å se at man ikke er alene.

Norsk Forening for brannskadde arrangerer årlig Burn Camp Ung, et mestringskurs for barn og unge brannskadde. Dette er ett prosjekt deltagerne selv må betale og derfor ser de at de unge brannskadde fra de nordligste fylkene uteblir. Støtten fra Proff Rent går til å hjelpe barn og unge fra de nordligste fylkene til å reise til Oslo/Larvik for å delta på denne campen. For campen handler om Håp, Mestring og Framtid.

Troms Hundeklubb – Brukshundgruppa – Kr. 2.000,-

Tromsø Hundeklubb er en treningsgruppe for ulike sporter med i hund som kan delta i NM.
De er avhengig av gode treningsfasiliteter og utstyr i en lang vintersesong hvor leie av innendørslokaler er ett viktig steg i å kunne utvikle seg.
Vi støtter med 2 000,- kr for at de skal kunne kjøpe inn utstyr til klubben sin.

Alta NTN Taekwon-Do Klubb- Kr. 5.000,-

Klubben har i dag 65 medlemmer som er mellom 7-66 år. De fleste av disse er barn. Alle som trener må ha treningsdrakt, kompedier kompendier til sin beltegrad, samt treningsavgift som forfaller månedlig. Dette blir en del på barn og særlig der det er flere søsken som vil prøve.

Vi støtter med kr 5000,-  slik at klubben kan tilby gratis drakt til barn som er nybegynnere.

På bildet ser vi vår Renholdsleder i Alta Natalia Romanova t.h som deler ut en sjekk til Alta NTN Taekwon-Do Klubb.

Skjervøy IK -G15 – Kr. 5.000,-

Skjervøy IK G15 har 13 spillere på laget som skal delta på årets Norway Cup i slutten av Juli og de ønsker og kunne kjøpe nye reise antrekk og oppvarmingsklær til Norway cup 2023. De har ett ønske om å kunne være en gjeng som er likt kledd under turneringen slik at det skaper en lag-følelse for spillerne.
Proff Rent bidrar med 5 000,- kr og ønsker de lykke til på Norway Cup

Sør-Kvaløya Fotballklubb – Kr. 8.000,-

Sør-Kvaløya Fotaballklubb er en liten bygdeklubb som holder på å bygge seg opp, men har lite midler til å kjøpe inn nye fotballer, treningsutstyr og utstyr til kursvirksomhet. Proff Rent støtter med kr 8.000,- for innkjøp av utstyr til klubben.

Øverbygd Kickboxingklubb – Kr. 11.000,-

Klubben søker om midler til å opprette et reisefond som kan brukes til støtte utøvere fra lavinntektsfamilier slik at de kan reise på stevner og samlinger både nasjonalt og internasjonalt. Klubben har lyktes med å etablere ett miljø som favner bredt og inkluderende og som ligger til rette for både breddeaktiviteter, men også gjør det mulig for lokale ungdommer å nå toppen i idretten sin. Klubben drives av frivillige og har i dag ca 80 medlemmer, der de aller fleste er i alderen 8-20 år.

På bilde ser vi Driftsleder for Proff Rent, Ann-Sissel Jensberg.t.h som deler ut sjekken på 11.000 kr til Øverbygd Kickboxingklubb

Aronnes Grendelag – Kr. 5.000,- 

Aronnes Grendelag er ett grendelag i bydelen Aronnes i Alta. De jobber mot å skape bolyst for familier. I årshjulet vårt har de skicup, sykkelløp, halloween, ruskenaksjon, romjulslek ++ I tillegg har de bygget sykkelløype og lager eventyrskog som hele Alta kan bruke. De deltar aktivt i lag med Alta IF for å bygge opp Altaparken. I fjor ble det samlet inn penger for å ruste opp den gamle hoppbakken trappen.
I år ønsker de støtte til å lage ett arrangement i frisbeegolf banen. Freesbeegolf er noe alle kan delta på, og det er veldig gøy.
I 2022 ble det kjøpt inn freesbeer til fri bruk på banen, men disse ble stjålet, så det ønskes tilskudd til nye, dette er vi i Proff Rent med på.

Tromsø Storm Ungdom – Kr. 10.000,-

Basketballklubben Tromsø Storm Ungdom har ett ønske om å øke aktiviteten blant barn og unge mellom 8-18 år i Tromsø By, hvorav en av aktivitetene i dette prosjektet særlig er rettet mot unge jenter. De planlegger åpne jentecamper og åpne 3×3 turneringer i basket for alle som vil delta. De tror at disse gratis lavterskeltilbudene vil være et stort steg mot å bringe barn og unge med fokus på jenter, tilbake til idretten igjen etter at mange dessverre falt av under coronapandemien. Proff Rent støtter opp!

På bildet ser vi vår Renholdsleder William Wøhni t.v som deler ut en sjekk til Tromsø Storm Ungdom.

Kvaløysletta Skilag – Kr. 10.000,-

Proff Rent har tildelt Kvaløysletta skilag sponsormidler fra vårt sponsorfond til deres aktivitet for å skape skiglede for barn og unge. Midlene er tenkt brukt på deres flinke unge studenter som bruker av sin fritid til å være trenere for 10-12 åringer. De er svært dyktige og kjempepopulære aktivitører, som virkelig bidrar til å skape skiglede for mange barn på Kvaløya.

På bilde ser vi; Lars-Thomas Nordkild (t.v.), Johannes Andberg Stenersen (i midten), trener 11-12 årsgruppa og  Ole Martin Andersen (t.h.), sportslig leder i Kvaløysletta skilag

Bakkebyturneringa- Kr. 5.000,-

Bakkebyturneringa er ei aldersbestemt fotballturnering,  som arrangeres i Nordreisahallen i tidsrommet  3-5 november.

Turneringa er for barn mellom 5 og 17 år, hver år deltar ca 700 spillere fra Troms og Finnmark.

På bildet ser vi; Renholder for Proff Rent, Sonata Gestautine (t.v.), og Leder for Bakkebyturneringa Hallgeir Bertelsen (t.h)
Det er allerede nå mulig å søke om midler fra vår sponsorpott på kr 100 000,- kr for 2024.
Vi oppfordrer spesielt de som ikke mottok støtte i år til å prøve igjen til neste år.
Sjekk ut vår side hvor du kan finne mer informasjon om hvordan din klubb, organisasjon eller forening kan søke midler fra oss i Proff Rent:
Aktuelt

Nyheter

Facebook
Twitter
Email

KONTAKT OSS

Legg igjen en beskjed, så følger vi deg opp så raskt som mulig!