SØK OM SPONSORMIDLER FRA PROFF RENT

Søk Proff Rent fondet om støtte. Frist for å søke er 1. mai

Proff Rent får veldig ofte henvendelser fra idrettslag, korps, rideskoler, skoleklasser, veldedighetsorganisasjoner osv. om de kan få sponsorstøtte til innkjøp av utstyr, ett prosjekt, gatemagasiner med mer.

De fleste av disse henvendelsene er veldig gode prosjekter som vi svært gjerne ønsker å bidra til. Derfor har vi valgt å opprette ett fond hvor midler øremerkes til nettopp dette, hvor alle lag, foreninger og organisasjoner kan søke om støtte fra Proff Rent- fondet. 

Proff Rent er ett nordnorsk selskap som ønsker å bidra tilbake til lokalsamfunnet og vise vårt samfunnsengasjement og ansvar i de områdene hvor vi har kunder og ansatte i jobb hver dag.

I 2022 delte vi ut over 100 000,- kr til ulike lag og foreninger Troms og Finnmark. Dette synes vi var så morsomt at vi har lyst til å gjenta fjorårets suksess. Vi ønsker spesielt at de som bidrar til å skape aktivitet blant barn og unge til å søke da dette er noe vi synes er veldig viktig å kunne bidra til. 
Men også organisasjoner som bidrar til å hjelpe de som har det vanskelig eller de som jobber med dyr og naturvern har mulighet til å motta midler fra Proff Rent-fondet.

Send inn din/deres søknad og beskriv hvem dere er og hvilke prosjekter dere jobber med, eller hva dere ønsker at ett eventuelt bidrag fra Proff Rent skal brukes til.

Søknadsfrist er 1.mai hvert år.

Når det er bestemt hvem som mottar støtte fra Proff Rent-fondet vil det bli offentliggjort på vår facebook- og hjemmeside.

Søknader som kommer etter 1.mai vil bli lagt inn i neste års søknadsprosess.

Hvem kan søke?

Vi støtter primært tiltak som fremmer aktivitet blant barn og unge, hjelper vanskeligstilte eller som jobber med dyr og naturvern i Troms og Finnmark.

Eksempler:

  • Idrettslag og foreninger
  • Skoleklasser/skoleprosjekter
  • Veldedige organisasjoner
  • Natur- og dyrevern

Søknadsfrist: 1. mai

Søknader som kommer inn etter 1. mai hvert år blir overført til neste års søknadsprosess.

KONTAKT OSS

Legg igjen en beskjed, så følger vi deg opp så raskt som mulig!