SØK OM SPONSORMIDLER FRA PROFF RENT

Søk Proff Rent fondet om støtte. Frist for å søke er 1. mai

Proff Rent får veldig ofte henvendelser fra idrettslag, korps, rideskoler, skoleklasser, veldedighetsorganisasjoner osv. om de kan få sponsorstøtte til innkjøp av utstyr, ett prosjekt, gatemagasiner med mer.

De fleste av disse henvendelsene er veldig gode prosjekter som vi svært gjerne ønsker å bidra til.

Proff Rent er ett nordnorsk selskap som ønsker å bidra tilbake til lokalsamfunnet og vise vårt samfunnsengasjement og ansvar. I 2021 delte vi ut 50 000,- kr til 6 forskjellige lag og foreninger. Dette synes vi var så morsomt at vi i år har doblet fondet til 100 000,- kr som vi har lyst til å dele ut til ett eller flere lokale tiltak i Troms og Finnmark som fremmer aktivitet blant barn og unge, hjelper de som har det vanskelig eller jobber med dyr og naturvern.

Send inn din/deres søknad og beskriv hvem dere er og hvilke prosjekter dere jobber med, eller hva dere ønsker at ett eventuelt bidrag fra Proff Rent skal brukes til.

Søknadsfrist er 1.mai hvert år.

Når det er bestemt hvem som mottar støtte fra Proff Rent-fondet vil det bli offentliggjort på vår facebook og hjemmeside.

Søknader som kommer etter 1.mai vil bli lagt inn i neste års søknadsprosess.

Hvem kan søke?

Vi støtter primært tiltak som fremmer aktivitet blant barn og unge, hjelper vanskeligstilte eller som jobber med dyr og naturvern i Troms og Finnmark.

Eksempler:

  • Idrettslag og foreninger
  • Skoleklasser/skoleprosjekter
  • Veldedige organisasjoner
  • Natur- og dyrevern

Søknadsfrist: 1. mai

Søknader som kommer inn etter 1. mai hvert år blir overført til neste års søknadsprosess.

Fyll ut din søknad

Her kan du last opp evt. logo/symbol for klubben/laget/foreningen (JPG, PNG eller GIF)

Beskriv og begrunn kort hva det søkes om - og hvorfor.