Vårt ansvar

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Vi bekrefter at Proff Rent AS med organisasjonsnummer (Org.nr: 990518096) aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. 

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven ble iverksatt fra 01.juli 2022. Denne skal gjør at norske bedrifter og vår bedrift er forpliktet til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. På bakgrunn av åpenhetsloven er Proff Rent helt i startfasen med å implementere aktsomhetsvurderinger i vårt selskap og våre leverandører.  

Proff Rent respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. Proff Rent driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle samfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme.  

Bruk av leverandører og underleverandører

Det er ønskelig at alle våre leverandører følger etiske retningslinjer, som forplikter leverandørene til å etterleve en høy etisk standard. Alle leverandører, samt deres underleverandører, må etterleve disse retningslinjene. 

Proff Rent forbeholder seg retten til å kontrollere etterlevelse av retningslinjene gjennom leverandørrevisjoner, samt vurdere å avslutte forholdet til en hvilken som helst leverandør som ikke etterlever retningslinjenes materielle forpliktelse. 

Kort om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på [email protected] 

KONTAKT OSS

Legg igjen en beskjed, så følger vi deg opp så raskt som mulig!