Verdier

/Verdier
Verdier2018-11-08T17:08:49+00:00

I Proff Rent skal følgende tre verdier gi retning i den daglige driften, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag for den måten vi møter hverandre og våre kunder på:

Følgende verdier er valgt:

TRIVSEL

KOMPETANSE

KUNDE I FOKUS

Med ordet TRIVSEL mener vi:

 • Våre medarbeidere skal ha riktig lønn, ansiennitet og arbeidsavtale med reglementet. Dette skal være på plass til 1. lønnsutbetaling.
 • Individuell tilpassing av oppdrag og arbeidstid.
 • Kompetente medarbeidere skaper trivsel. Mestring!
 • Gjensidig respekt tiltross for ulike kulturer. Tydelig!
 • Bli sett. Tilbakemelding. Ros/ris. Være Positiv!

Med ordet KOMPETANSE mener vi:

 • Alle skal ha grunnkurs og opplæring på stedet.
 • Gjennomgå renholdsplan med overordnede.
 • Lære seg å se behov og løsninger.
 • Ha fast oppfølging og tilbakemelding på utført tjeneste.
 • Mulighet til videreutvikling i faget. Kurs: liftkurs etc.
 • Stimulere til Fagbrev. Proff Rent betaler lønn for eksamensdager.
 • Opplæring og oppfølging skaper kompetente medarbeidere!

Med KUNDE I FOKUS mener vi:

 • Levere avtalt tjenester iht. forventninger og renholdsprogram.
 • Levere tjenester til avtalt tid.
 • Faste medarbeidere. Stabilitet.
 • Se kundens behov og finne /foreslå løsninger. Temporære oppgaver. Årsplan.
 • Ha kort responstid på henvendelse fra kunde. Kontaktes 1.dag.
 • Renholderne i Proff Rent er vårt ansikt utad. Være positiv og høflig opptreden. Hjelpsom.
 • Våre kunder gir oss arbeid og inntekt til lønn og drift.