Sponsormidler 2022

Utdeling av sponsormidler 2022

Vi har i år som i fjor ett ønske om å dele ut sponsormidler til ulike lag, foreninger, organisasjoner og andre gode tiltak i våre lokalsamfunn. Spesielt ønsker vi å gi midler til de som bidrar til å fremme aktivitet blant barn og unge. Vi syntes at det var så fint å kunne dele ut 50 000,- kr i 2021 og se gleden og smilene fra de som mottok støtte fra oss, at vi valgte å øke denne sponsorpotten til 100 000, – kr. i 2022.

1.mai var siste frist for å sende inn søknad til oss via vår hjemmeside, og vi synes det var gledelig at flere fikk med seg dette og vi mottok i år rekordmange søknader fra lag og foreninger fra hele Troms og Finnmark fylke. Det ble en vanskelig jobb med å plukke ut de heldige til å motta støtte da det var veldig mange gode søknader. Vi håper at de som ikke mottok støtte i år søker igjen til neste år.

Disse mottar i 2022 støtte fra vårt Proff Rent fond:

Norske Redningshunder Troms – Kr 10.000,-

Norske Redningshunder er en landsomfattende, frivillig, humanitær redningsorganisasjon. Organisasjonen utdanner hunder, hundeførere og ledere til bruk i redningstjenesten, og organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt med hovedredningssentralen og lokale politimyndigheter. De godkjente ekvipasjene står i beredskap døgnet rundt for å kunne bidra på redningsaksjoner. Dette frivillige arbeidet Norske Redningshunder gjør når behovet er som størst setter vi utrulig pris på og derfor ønsker vi å bidra med kr 10 000,- til fantastiske arbeidet de gjør.

Norsk narkotikapolitiforening – Kr. 10.000,-

Norsk Narkotikapolitiforening er en idéell organisasjon som drives på frivillig basis. Foreningen har flere lokallag der hovedaktiviteten er det forebyggende prosjektet Bry Deg- si nei til narkotika

Hovedmålet med ”Bry deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Dette gjør vi gjennom foredrag for å etablere en positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjøre voksenpersoner og rollemodeller som har kontakt med barn og unge, i tillegg til forebygging blant russ og i idretten

Regionleder for Proff Rent i Troms Geir Karlsen (t.v.) overrekker sjekken på kr. 10 000,- til lokalleder for Norsk Narkotikapolitiforening i Tromsø Magnus Hulsund (t.h.). Samtidig takker Proff Rent narkotikapolitiforeningen for det viktige arbeidet de gjør blant ungdomskolene og byens utelivsbransje med informasjon og kursing.

Kvaløya Sporstklubb – Kr. 10.000,-

Klubben gjennomfører prosjekt «Åpen hall». Dette er et prosjekt der klubben leier idrettsanlegg og arrangerer åpen hall for barn og unge i alderen 6-19 år.

Dette er et åpent og gratis lavterskeltilbud for alle, uavhengig av medlemskap i idretten. Formålet med «Åpen Hall» er å skape ett samlingspunkt i helgene hvor barn og ungdom kan utføre aktiviteter, lek og  ikke minst ha det sosialt i trygge rammer.

Skjervøy Skøyte og Ishockeyklubb – Kr. 15.000

Skjervøy Skøyte og Ishockeyklubb er en klubb som drives på frivillig basis og denne klubben legger ned stor innsats i å klare å vedlikeholde verdens nordligste skøytebane på 70 grader nord. I den forbindelse er de nå i en prosess hvor de blant annet tilrettelegger slik at de får etablert flere vannuttak rundt banen for å gjøre jobben med å lage en god is mye enklere. Ismaskin de bruker i dag er fra 1969 og har sett sine beste dager, derfor søker de nå midler til å kunne investere i en ny helelektrisk ismaskin. Dette har vi lyst til å være med å bidra til og gir dermed Kr. 15.000 i støtte til klubben.

På bildet ser vi (t.v) Dagfinn Thomassen (Leder Skjervøy Skøyte og Ishockeyklubb)  Patrik Hansen som er Skjervøy’s største skøytetallent og (t.h) Roger Isaksen Regionleder i Nord-Troms og Finnmark i Proff Rent

Alta IF Jenter 08 – Kr. 5.000,-

På grunn av Covid-19 pandemien har det vært vanskeligere å kunne reise på fotballturneringer både i innland og utland. Nå er endelig er åpnet opp for å kunne reise på fotballturneringer igjen og i den forbindelse ønsker Proff Rent å støtte Alta IF jenter 08 med Kr 5.000,- slik at de får reist på tur til Piteå nå i sommer for å delta i årets fotballturnering. Vi ønsker jentene lykke til i turneringen!

Alta IF Jenter 2008 i lag med (t.h) Hossein Mohammadi (Renholdsleder Alta) og (t.v) Tahir Asghari (Renholder)

Nordlys Hestesportsklubb – Kr. 5.000,-

Nordlyshestesportklubb vil hjelpe flinke, unge ryttere å delta på treninger og starte på stevner. De som driver klubben jobber frivillig men trenger litt støtte for å dekke kostnader og for å kunne kjøpe inn utstyr slik at de kan gi best mulig trening til de unge. Dette synes vi er bra at vi i år også støtter klubben med Kr 5000,- til videre satsning.

Ulfstind IL G15 – Kr. 5.000,-

På grunn av pandemien har det i Ulfstind IL som i alle andre klubber, vært vanskelig å kunne gjøre de vanligste tiltakene for å samle inn penger til klubben. Derfor har vi støttet G15-laget med kr. 5000,- for å kunne dra på tur i lag denne sommeren. Proff Rent ønsker Ulfstind IL Gutter15 lykke til videre i sesongen.

På bilde har trener Tom Josefsen med seg noen av spillerne. Resten av spillerne var på skoleavslutning.

Olderdalen IF – Kr. 5.000,-

Olderdalen IF har søkt om støtte til å kunne bygge en 2,5 km trasé om skal kunne brukes som skiløype på vinteren og turløype på sommeren. Denne traséen skal gruses og være så god at selv en med rullestol skal kunne nyte naturen. Langs løypa er det tenkt at det skal settes ut benker og bålgruer slik at familier kan ta sine små med på tur. I tillegg ligger den i umiddelbar nærhet til en barne- og ungdomsskole. Vi støtter dette og gir kr 5000,- til Olderdalen IF.

 

Aktiviteter for barn og ungdom på Skjervøy – Kr. 5.000,-

«Aktivitet for barn og ungdom på Skjervøy» er en frivillig organisasjon. Formålet er å bidra til økt aktivitetstilbud som vil bidra positivt i barna og ungdommens hverdag. Gjennom tilbudene «åpen hall», «åpent musikkrom» og «åpent verksted» bidrar vi til at barn og ungdom i alderen 5.-10.trinn har uorganiserte fritidstilbud. Alle tilbudene er gratis for barn og ungdom. Lokalene som er i bruk disponeres vederlagsfritt, men utstyr må kjøpes inn og derfor ønsker vi å støtte med Kr. 5.000

På bildet er Arnt-Hugo Sørensen (t.v) og Vegard Ballovare (t.h) som er de to som har startet opp organisasjonen. Øystein Isaksen (i midten) Kvalitetsleder i Proff Rent deler ut sjekken.

Tromsø Kampsportklubb – Kr. 5.000,-

Tromsø kampsportklubb tilbyr trening i forskjellige kampsportgrener som kickboxing, boksing, brasiliansk jiu jitsu, mixed martial arts og egne barnepartier.
Tromsø kampsportklubb opprettet tidlig i 2022 et Solidaritetsfond hvor medlemmer og foresatte kan søke støtte til innkjøp av treningsutstyr, som kan være kostbart for mange. Utøvere må reise, ofte langt og ofte til utlandet, for å konkurrere og dette fondet tenkes å bidra til at flere unge utøvere kan reise til konkurranser og stevner etc.
Proff Rent vil være med på å bidra med kr 5000,- til klubbens solidaritetskonto slik at klubben kan støtte flere medlemmer med gratis/rabatert utstyr og med reisestøtte til nasjonale og internasjonale stevner.

Troms Fotballs Venner – Kr. 5.000,- 

Troms Fotballens Venner (TFV) er underlagt Troms Fotballkrets, og har kun et formål : Gratis trenerutdanning for alle barne- og ungdomstrenere i kretsen.  Siden oppstart i 2019 har all kursavgift for klubbene blitt fjernet, og erstattet med tilskudd fra TFV.  Vi støtter dette prosjektet og bidrar med kr 5000,- slik at dette arbeidet med å gi gratis trenerutdanninger til barne- og ungdomstrenere kan fortsette videre.

Bravo HK G14 – Kr. 5.000,-

Etter en tøff pandemi har mange av guttene i håndball-Tromsø falt fra. For å skape begeistring og langsiktige mål gikk Bravo HK  gått i gang med et felles prosjekt for å kunne reise til Barcelona i sommer på turnering. Dette ønsker vi å støtte og gir derfor kr 5000,- til Bravo HK G14 slik at de kan reise på turnering til Barcelona nå i sommer. Proff Rent ønsker Bravo G14 god tur og lykke til.

På bilde ser vi trenere 1.t.v Therese Keiseraas og Ina Sandvik, 2.t.v., og reiseleder Ann-Kristin Andreassen ytterst t.h.

Nams – Kr. 5.000,-

Norsk akuttmedisinsk studentforum (NAMS) er en ideell organisasjon, av og for medisinstudenter. NAMS jobber for at helsepersonell fra hele Norge kan samles for å lære mer om akuttmedisin og bygge nettverk. De skal nå prøve å få arrangert ett arrangementet med det spennende temaet «hodet over vann».  I løpet av denne helgen blir det arrangert katastrofekurs med fokus på akuttmedisinske øvelser, foredrag, og sosiale arrangement.
Proff Rent bidrar med kr 5000,- til dette formålet.

Refleksland – Kr. 10.000,-

Refleksland arbeider med å bedre trafikksikkerheten til alle barnehagebarn i hele landet.
Refleksland fikk i 2021 sendt ut gode kvalitetssikrede refleksvester til over 32.000 barn fordelt på i overkant av 650 barnehager rundt i hele landet.
Proff Rent har valgt å kjøpe refleksvester til Gyllenvang Barnehage i Tromsø gjennom Refleksland. Refleksvestene vil bli levert i August/September og vi gleder oss til å se barna gå med disse til høsten. Samtidig oppfordrer vi andre bedrifter til å ta kontakt med Refleksland, da det fortsatt er mange barnehager i Troms og Finnmark som har behov for godkjente refleksvester til barna sine. Trykk her for å komme til refleksland: https://refleksland.no/
Vi kommer til å fortsette med dette i årene fremover og vi er klare for å dele ut nye midler i 2023. Sjekk ut vår side hvor du kan finne mer informasjon om hvordan din klubb, organisasjon eller forening kan søke midler fra oss i Proff Rent: https://proffrent.no/sponsorsoknad/
Aktuelt

Nyheter

Facebook
Twitter
Email

KONTAKT OSS

Legg igjen en beskjed, så følger vi deg opp så raskt som mulig!