Takk for din sponsorsøknad!

Husk at:

Frist for å søke støtte er 15. juli hvert år. Søknader mottatt etter dette, overføres til neste års søknadsprosess. Offentliggjøring av tildelinger gjøres på våre nettsider 1. september hvert år.

KONTAKT OSS

Legg igjen en beskjed, så følger vi deg opp så raskt som mulig!