SEND ÅPEN SØKNAD

Fyll ut din søknad

Har du norsk statsborgerskap?
Do you have Norwegian citizenship?

Din nasjonalitet. Nationality, country of birth

Din fødselsdato (your date of birth)

Velg ditt kjønn. Select your gender

Ditt bostedsfylke (Your current county)

In what municipality do you currently live?

Har du bodd i Norge mer enn 5 år?
Have you lived in Norway more than 5 years?

Din nåværende bostedsadresse. F.eks. "Skråveien 3."

Nåværende firesifret postnummer (Current postal number, 4 digits)

Ditt poststed (Your postal place, city, town...).

Skriv en søknadstekst som forteller kort om hvordan du er som person og hvorfor vi skal velge deg.
Write a short application text about who you are and why you want to work for us

Velg nåværende yrkesstatus

Hvis du har førerkort, skriv inn førerkortklasse. F.eks. B.
If you have a driver license, fill inn the license class (for example, B)

Klasse/Class

Flere valg er mulig.
Multiple choices can be selected

Hvilke tidspunkter kan du arbeide på? Flere valg er mulig.
Do you have any work-hour requirements? Multiple choices can be selected

List tidligere arbeidserfaring / List or tell us about your work experience.

Din utdanning fyller du inn her. Educational information. School(s), years etc.

Spesiell kompetanse kan du skrive her, slik som f.eks. sertifikater, bevis, kurs, fagbrev osv.
List any special skills, certificates, licenses, courses etc.


Bekreft at du forstår og godtar at din registrering innebærer at dine data lagres og behandles av Proff Rent AS. Dine opplysninger benyttes kun av oss i rekrutteringssammenheng, og vi vil ikke selge eller videreformidle dine opplysninger til tredjeparter. Se forøvrig våre personvernvilkår.

Please confirm that by registering, you accept our terms of use and that we store the data on our servers. Please see our privacy policy (Norwegian language). Proff Rent AS will not sell or share your information to any external third parties.