Tar renholdet ditt høyde for aktivt smittevern?

En god smittevernstrategi skaper tillit og trygghet hos ansatte, kunder og i samfunnet.

Renhold er et av de viktigste tiltakene du som bedrift kan gjøre mot Korona-pandemien. For arbeidsplasser, offentlige bygg og der folk ferdes, er det viktig at bedriftens renholdsstrategi tar høyde for rutiner for aktivt smittevern – og ha raske tiltak og ressurser i tilfelle et smittetilfelle må håndteres.

Korona setter oss alle på prøve – også her i nord. Med nylige større smitteutbrudd friskt i minne i Troms og Finnmark, kan det være smart å gå igjennom rutinene for smittevern og beredskapen hvis en smittesituasjon skulle oppstå i bedriften eller bygningen.

Foruten de personlige smitteverntiltakene hver og en av oss må følge, er renhold ett av de viktigste tiltakene en bedrift eller bygningseier kan gjøre. Aktivt smittevern handler ikke nødvendigvis om vaske mer – men å vaske smartere og riktig som et ekstra beskyttelseslag i tillegg til en profesonell renholdsplan. I Proff Rent har vi allerede håndtert flere smitteutbruddssituasjoner ved at vi har foretatt kvalifisert smittesanering og smittenedvask på ulike lokasjoner, og vi har rutinene, erfaringen og kompetansen du trenger.

Aktivt smittvern handler om å sette renholdet i system, og målrette innsatsen smart og strategisk. Det hjelper ikke å vaske mer, hvis det vaskes feil. Dette er særdeles viktig på mange store og små arbeidsplasser, offentlige bygg eller der folk møtes/oppholder seg der en forsterket renholdsinnsats må skje på de riktige stedene. En sterk strategi for smittevern og håndtering er et viktig arbeid for å skape tillit og trygghet hos publikum, besøkende og ansatte – noe som er viktigere enn noen gang før i en usikker tid.

Hva bør du tenke på? Her er Proff Rent sine fremste råd:

 1. Ha en renholdsplan som dekker aktivt smittevern
 2. Sørg for at en bevegelses- og bruksanalyse er tydelig definert renholdsplanen
 3. Tenk på at renholdet må være smart, målrettet og systematisk
 4. Vær sikker på at du kan få smittehåndterings-ekspertise på svært kort varsel
 5. Sørg for å ha god lager- og logistikk på sanitærartikler, spritdispensere m.m.
 6. Ikke spar penger på forebyggingen. Det vil koste mye mer å håndtere en smittesituasjon.

Hvorfor er det viktig for bedriften å tenkte på aktivt smittevern?

 • Det gir tillit og trygghet hos ansatte, kunder, besøkende og samfunn.
 • Et smitteutbrudd – eller mistanke om smitte – kan koste mye. Forebygging er smart på alle plan.
 • Unødig frykt, redsel for smitte osv. kan skade omsetningen og arbeidsflyt.
Smittesanering
Når smitte har oppstått, er det viktig å gode rutiner for rask håndtering av situasjonen.

Noen siste generelle tips til bedriften

 • Sørg for å ha tilstrekkelig med sprit- eller andre desinfiseringspunkter for ansatte, besøkende, kunder osv.
 • Gjør det så enkelt som mulig for ansatte, kunder og besøkende å utføre desinfisering og/eller vask av hender.
 • Ha en aktiv påfyllings- og lagerlogistikk! En rekvisitaavtale kan være gull verdt.
 • Kartlegg trafikk og kontaktflater i bygget – hvor er det viktig å sette inn ekstra renholdsinnsats?

Hva kan vi gjøre for deg?

Aktuelt

Andre saker

Facebook
Twitter
Email

KONTAKT OSS

Legg igjen en beskjed, så følger vi deg opp så raskt som mulig!